FARYS

Zuivering

We ondersteunen de verzameling en het transport van 
afvalwater naar de bovengemeentelijke
zuiveringsinfrastructuur.






Samen met de deelnemers evalueren we zorgvuldig wat er moet gebeuren om de Europese zuiveringsnormen voor 2027 te behalen.
Daarom werken we een gezamenlijke visie en strategie uit die rekening houden met de financiële implicaties.