FARYS

Drinkwater

Wij voorzien onze deelnemers van drinkwater.
Bovendien zorgen we voor de verdeling tot bij inwoners en bedrijven.
Dit gebeurt in nauw overleg met alle gemeenten. We produceren drinkwater in eigen faciliteiten of kopen het aan bij andere waterbedrijven. Het grootste deel van het water komt van buiten ons distributiegebied. Via een netwerk van transportleidingen sturen we het over grote afstanden tot bij onze deelnemers.


Op het grondgebied van de gemeenten verdelen we het drinkwater met een uitgebreid distributienetwerk. Tot bij elke gebruiker. Daar voorzien we aftakkingen. Ook meten we het verbruik en verzorgen we de facturatie.