FARYS

Onze activiteiten

 • Deelnemers voorzien van drinkwater
 • Productie, aankoop en transport van drinkwater vanuit waterrijke gebieden
 • Groot transportnetwerk voor drinkwater in Vlaanderen
 • Verzorgen van drinkwaterleveringen
 • Uitgebreid distributienetwerk tot bij individuele gebruikers  
 • Optimale waterkwaliteit
 • Administratie en facturatie
 • Toegankelijke klantendienst

 • Lokale afvoer van afvalwater
 • Individuele behandelingsinstallaties van afvalwater (IBA)
 • Transport naar bovengemeentelijke infrastructuur
 • Uitbouw en beheer van efficiënt rioleringsnetwerk
 • Administratie en inning saneringsbijdragen
 • Uitgebreide menukeuze voor saneringsopdrachten

 • Ondersteuning lokaal sportbeleid door kwaliteitsvol sportaanbod
 • Ontwerp, bouw, onderhoud en exploitatie van eigentijdse betaalbare publieke sport- en recreatievoorzieningen 
 • Combinatie van technische en administratieve expertise, efficiënt projectmanagement
 • Energie-efficiënte nieuwbouw en duurzame renovatie

 • Dienstverlenend platform dat onze expertise in wetgeving overheidsopdrachten ter beschikking stelt
 • Mogelijkheid een flexibel aankoopbeleid te voeren
 • Belangrijke prijs- en kwaliteitsvoordelen bieden door gebundelde marktbevraging
 • Catalogus aan raamcontracten
 • Oplossing voor specifieke noden via maatwerk